Industrial Robotics Learning Community

Holland High Tech

Holland High Tech is de topsector High Tech Systemen en Materialen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken in ons ecosysteem intensief samen aan innovaties in publiek-private samenwerkingen. Speciaal voor en van de topsector Holland High Tech, is de Human Capital Actieagenda opgesteld. Want technici zijn essentieel.

Talent is dé sleutel voor maatschappelijke uitdagingen

Dat beamen wij op Perron038. Wat moet er gebeuren? De instroom en doorstroom in het technisch onderwijs moet sterk worden vergroot. Hiervoor moeten we het onderwijs maar ook de aansluiting op de werkomgeving erna structureel anders organiseren, met meer ruimte voor diversiteit, toegankelijkheid, leren en werken samen en bevordering van om- en bijscholing. Dit onderwijs van de toekomst wordt vormgegeven in learning communities, aantrekkelijke hybride leeromgevingen voor innovatie waar opleidingen samen werken en leren.

Industrial Robotics Learning Community

Perron038 maakt deel uit van de Industrial Robotics Learning Community samen met AWL, Fieldlab Industrial Robotics en Hogeschool Windesheim. We werken aan de fabriek van de toekomst én aan een leven lang leren. Hoe we dit doen? Dat ontdek je in onderstaande video.

Interessant artikel? Vergeet niet om het te delen.

Scroll naar boven