Project BRAINS: Toepassen van Artificial Intelligence in nieuwe productieoplossingen

Afbeelding van het project BRAINS op Perron038

Bedrijven in de maakindustrie zijn het erover eens dat de inzet van Artificial Intelligence (AI) voor concurrentievoordelen kan zorgen. En toch past slechts een klein deel van de bedrijven het toe. De potentie is groot: uit onderzoek blijkt dat maakindustrie de grootste hoeveelheid data produceert in vergelijking met andere sectoren. Toch komt deze data in veel gevallen niet verder dan opgeslagen op een server. Reden genoeg voor een nieuw R&D project op Perron038: BRAINS. Met zeven partners wordt de komende twee jaar samengewerkt aan de ontwikkeling van concrete data- en AI-toepassingen om slimmer en efficiënter te kunnen produceren.

Unlock the AI potential

Onderzoeksbureau Deloitte schat dat de wereldwijde markt voor AI in de maakindustrie in 2025 meer dan 820 miljard dollar zal bedragen. Duidelijk een groot potentieel. Maar het daadwerkelijk toepassen is minder eenvoudig dan in andere sectoren zoals financiën en gezondheidszorg. Complexe productieprocessen vragen om nieuwe denkwijzen en innovatieve manieren om data-learning toe te passen. Dat brengt Perron038 en partners bij het doel van project BRAINS: de potentie van AI benutten en gezamenlijk nieuwe AI-toepassingen voor productieprocessen ontwikkelen.

Van complex naar concreet

BRAINS is een gezamenlijk research & development project waarin zeven organisaties hun krachten bundelen. Door de ervaring en sterke punten van verschillende bedrijven samen te voegen, wordt op een efficiënte manier kennis en kunde opgedaan. Er wordt gewerkt aan zes use-cases* met elk een concreet vraagstuk uit een bedrijf. In plaats van één bedrijf dat alle mogelijke oplossingen probeert, kan het bedrijf gebruik maken van de ervaring en kennis van andere bedrijven. Gezamenlijk worden de mogelijke oplossingen op een rijtje gezet en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Het einddoel? Kwalitatieve en concrete data- en AI-oplossingen die direct toepasbaar zijn in productieprocessen.

De zes use-cases richten zich onder andere op automatisering van het productieproces, minimaliseren van afkeuringen (adaptive process), in-line kwaliteitscontrole en optimalisatie van 3D-print processen. Het project is zo opgezet dat de deelnemende bedrijven zich focussen op hun eigen innovatie, maar tegelijkertijd voordeel hebben van gezamenlijk onderzoek. Het project volgt het succesvol afgeronde PRISMA-project op.

* Wat is een use case? Use cases zijn methoden en processen die worden gebruikt om systemen, zoals softwareplatforms, te beoordelen en te analyseren. Use cases worden uitgevoerd om de verschillende eisen, functies en gebruik van systemen te helpen bepalen, interpreteren en organiseren. Bijvoorbeeld, een universiteit die nieuwe software ontwikkelt voor studenten om zich elektronisch in te schrijven voor lessen, kan use cases gebruiken om te laten zien hoe het systeem idealiter zou moeten werken en om te brainstormen over mogelijk misbruik, problemen of storingen.

Klik hier voor de volledige projectomschrijving

Meeprofiteren van dit project?

Tijdens het project organiseert Perron038 events om kennis over het proces en de ontwikkelde toepassingen te delen met bedrijven uit de regionale maakindustrie. Daarnaast worden diverse online publicaties geplaatst over de voortgang. Bedrijven worden van harte uitgenodigd om al tijdens het project kennis op te doen over de mogelijkheden van AI.

Projectpartners

In dit project trekken zeven partners gezamenlijk op: Tembo, AWL-Techniek, Zuidberg, Bond3D, Hogeschool Windesheim, FIP-AM@UT en Perron038.


MET DANK AAN DE EUROPESE UNIE

BRAINS wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het European Fund for Regional Development of the European Union.

Interessant artikel? Vergeet niet om het te delen.

Scroll naar boven