Deltion College Zwolle

Ontdek wat jij kan!

Over

Deltion College Zwolle

Deltion is een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) gevestigd in Zwolle, waar ruim 19.000 studenten verschillende vormen van onderwijs volgen. Deltion is er voor iedereen. Of je nu jong of oud bent, een eigen bedrijf hebt of net klaar bent met het vmbo. De ruim 1400 medewerkers van het Deltion College werken dagelijks vol enthousiasme aan de opleidingen van onze studenten. Iedereen kan een opleiding volgen op de manier die het best bij hem of haar past.

De ontwikkeling van onze studenten staat bij Deltion centraal. Dankzij hun dromen kunnen wij bestaan. Daarom geloven wij dat elke jongere en volwassene die bij ons studeert recht heeft op goed onderwijs dat perfect aansluit bij de arbeidsmarkt.

Wij bouwen mee aan de toekomst van onze studenten. En aan die van onze medewerkers, partners uit de regio en de maatschappij.

Hier staan we voor

We dagen studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Zowel persoonlijk als in hun vakmanschap. Daarom leveren we aantrekkelijk onderwijs dat klaar is voor de toekomst. Zo kunnen onze studenten blijven groeien, een leven lang.

Onze toekomstplannen

In 2023 willen wij het belangrijkste regionale opleidingscentrum zijn. Hier vinden werkgevers hun toekomstige vakmensen en laten zij hun huidige werknemers bij- of omscholen. Studenten komen graag bij ons studeren, regionale partijen willen met ons samenwerken en talent wil bij ons komen werken. We sluiten niemand uit, iedereen mag meedoen.

We willen niet alleen goed onderwijs blijven aanbieden. We willen ook aansluiten bij de arbeidsmarkt en maatschappij. Daarom zijn we altijd in gesprek met werkgevers, studenten en onderwijsprofessionals. We dagen onszelf uit en proberen regelmatig nieuwe vormen van onderwijs uit.

Tricas

Waarom doen wij mee

bij perron 038?

We zijn gevestigd in Zwolle. Als partner willen we een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in onze regio. We hebben de faciliteiten en maatschappelijke blik die ervoor zorgen dat studenten en medewerkers zich zo succesvol mogelijk ontwikkelen. In hun beroep, de maatschappij en privéleven.

Met ons partnerschap in Perron038 beoogt Deltion enerzijds aan te haken bij de belangrijke technologische ontwikkelingen en anderzijds de doorlopende leerlijn te versterken. Een aantal thema’s zoals Robotica en Adaptive Manufacturing zijn al volop geïntegreerd in ons technische curriculum. Voor een aantal andere actuele thema’s haken we graag aan bij het hbo en het bedrijfsleven, zodat we van elkaar kunnen blijven leren.

Wat dragen wij bij aan innovatie

Genoeg mooie plannen, maar hoe bereiken we onze doelen? En hoe ziet ons onderwijs eruit in 2032?

Daarover is Deltion onder de noemer Deltion Overmorgen gesprekken gestart met studenten, medewerkers en het werkveld. Baanbrekend is een initiatief van Deltion College, bedoeld om studenten, onderwijsprofessionals en het werkveld met elkaar te laten nadenken over een leven lang ontwikkelen. Vanuit die gesprekken en ideeën starten baanbrekers met experimenteren. De ervaringen die we in die experimenten opdoen en de nieuwe vragen die daardoor ontstaan, voeden ons bij het verder ontwikkelen van het onderwijs van de toekomst.

Binnen de technische opleidingen leiden we studenten op tot wendbare vakmensen, die kunnen werken met de nieuwste technieken en op de hoogte zijn van de technologische ontwikkelingen. Zo zijn onze werkplaatsen voorzien van de nieuwste CNC-machines en hebben we een volwaardig roboticalokaal met 5 industriële robotarmen, waarop getraind wordt door studenten én professionals.

Wij werken aan

deze innovatiethema's

Deltion werkt samen met verschillende scholen, bedrijven en gemeenten uit de regio. Samen zorgen we ervoor dat de leerroutes van onze studenten nog beter aansluiten op de behoeften van de markt. Zo leveren we een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt en de kwaliteit van ons praktijkonderwijs.

Deltion heeft in 2018 een kwaliteitsplan opgesteld om richting en inhoud te geven aan de stappen die we willen zetten in het kader van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het plan is gebaseerd op vijf speerpunten: drie verplichte landelijke speerpunten en twee regionale speerpunten. Het bevat onze ambities, doelstellingen en maatregelen voor de periode van 2019 tot 2023.

De speerpunten voor de komende jaren zijn:

Landelijke speerpunten:

  • Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie
  • Gelijke kansen in het onderwijs
  • Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

Regionale speerpunten:

  • Leven Lang Ontwikkelen
  • School als lerende en wendbare organisatie

De landelijke en lokale thema’s betreffen actuele onderwerpen, die nu en in de nabije toekomst onze aandacht vragen en een wederkerige relatie hebben met een of meerdere van onze strategische lijnen. Ze zijn niet alleen ingegeven door het bestuursakkoord 2018-2022 van OCW en de mbo Raad, maar sluiten naadloos aan bij de ontwikkelingen in ons werkgebied en de visie op onze rol en verantwoordelijkheid daarin. De regionale speerpunten zijn gekozen in samenwerking – en afstemming met de Zwolse4 . De Economic Board regio Zwolle en het Regionaal Werkbedrijf steunen de speerpunten.

Werken bij Deltion College Zwolle?

Leer meer over Deltion College Zwolle

Scroll naar boven