Krachten bundelen om de maakindustrie te versterken

Workshop Maakindustrie op Perron038

Wat als drie partijen dezelfde vragen willen stellen aan bedrijven in de regio? Dan is het logisch én efficiënt om dat samen te doen. Tijdens een matchingsessie over de samenwerking tussen Windesheim, Universiteit Twente en Regio Zwolle in oktober legden onderzoekers Aart Schoonderbeek (hogeschool Windesheim), Sebastiaan Thiede (Universiteit Twente) en Joost Sterenborg (Perron038) de link tussen een van hun uitdagingen. Drie organisaties met een eigen opgave, maar met overlap in de doelgroep en als gezamenlijk doel het onderwerp: Smart Industry. Daarom trekken ze samen op en organiseerden ze samen een workshop voor bedrijven in de maakindustrie. 

Met de juiste thema’s aan de slag

Perron038 haalt als innovatiecentrum op welke thema’s voor de aangesloten bedrijven de komende jaren actueel zijn. Dit is de input voor de strategische koers en het ontwikkelen van een R&D roadmap. Voor het onderzoeksteam van Sebastiaan Thiede is de input van bedrijven van belang voor het samenstellen van de Nationale Wetenschapsagenda. Cruciaal is de betrokkenheid van bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe, gezamenlijke onderzoeksprojecten van hogeschool Windesheim en Universiteit Twente. Zodat bedrijven met praktijkgerichte onderzoekers en wetenschappers samen kennis kunnen ontwikkelen die o.a. via het onderwijs weer bij de bedrijven terecht komt.  

Output workshop: Flexible manufacturing, data learning én de mens

Uit de workshop is naar voren gekomen dat de volgende thema’s binnen Smart Industry leven voor de aanwezige bedrijven: flexible manufacturing, data learning en de mens. Zowel bij data learning als bij flexible manufacturing komt duidelijk naar voren dat het enerzijds over technologie (hardware) gaat – aangevuld met software om tot daadwerkelijk effectieve toepassingen te komen. Het derde belangrijke thema richt zich op het menselijke aspect van technologie. Zoals gebruik, vaardigheden, kennis en draagvlak voor implementatie binnen de organisatie.  

Samenwerking Windesheim, Universiteit Twente en Regio Zwolle

Deze workshop sluit volledig aan bij de koers die hogeschool Windesheim, Universiteit Twente en Regio Zwolle hebben ingezet om samen het kennisniveau en innovatievermogen van de regio te versterken. Daarvoor werd begin dit jaar een convenant getekend met daarin de ambitie om samen ervoor te zorgen dat het kennisniveau en innovatievermogen van de regio aansluit op wat nodig is. Dit is nodig om de impact van maatschappelijke uitdagingen om te zetten naar kansen voor de regio.   

R&D managers van bedrijven brainstormen op Perron038   Onderzoeker van universiteit Twente aan het woordWorkshop Maakindustrie op Perron038

Interessant artikel? Vergeet niet om het te delen.

Scroll naar boven